Kan få oppdelt MMR-vaksine

Foreldre kan få delt opp MMR-vaksinen i tre enkeltvaksiner. Byens helseekspertise advarer imidlertid mot det.