Regjeringen bekjemper ledigheten

Kampen mot arbeidsledighet er regjeringens prioritet nummer én. Regjeringens økonomiske politikk er derfor lagt opp særlig med sikte på å stimulere veksten og sysselsettingen.