Tviheld på Ølen

Ølen kommune vil svært gjerne flytta frå Hordaland til Rogaland fylke, og har fått ro i eigne rekkjer om spørsmålet etter at eit knapt fleirtal i folkerøysting gjekk inn for skifte av fylke.