Ny etterforskning i Beheim Karlsen-saken

Statsadvokat Jan Hoel har beordret ny etterforskning i Beheim Karlsen-saken.