En særegen historietolkning

Wilfred Høsteland fremmer utrettelig Israels sak med «himmelsk glød». I sitt forsøk på å virke kunnskapsrik røper han imidlertid at den eneste historiske kilden han øser av er jødenes historieverk «De fem mosebøker».