• SELVMORD: - Rundt 550 mennesker tar sitt eget liv hvert år i Norge. Tallet har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene. Hvert eneste av disse selvmordene er en tragedie.

Jeg er også utålmodig, Eva

Vi er godt i gang med å bygge opp bedre tjenester til psykisk syke i Norge. Dessverre er det slik at omstillinger tar tid.