Nå og inn i evigheten

Brev til ungdommen: La ikke lysene slukke. La dem brenne.

Teresa Halvorsen

La ikke lysene slukke. La dembrenne.

La ingen ta fra deg din ild ogdin glød

Kjenn hvor viktig det er at dulever

I vårt fellesskap har ethvertmenneskeliv betydning og verdi. Din stemme og ditt engasjement betyr alt.

Ingen skal skremme andre tiltaushet.

Vårt samfunn tillater detikke.

Vi vil kjempe

Med samhold, ord, nærhet,ydmykhet og respekt for hverandre

Mot det som truer vårt åpne,varme og kjærlige samfunn

Vår kjærlighet kan ingen temme

Den vokser vilt og blirsterkere

Nå og inn i evigheten