Kommuneøkonomien og pressens ansvar

Bergens Tidende har gjennom den seneste tids oppslag satt søkelyset på utviklingen i kommunens økonomi.