Rykter og realiteter

For et par uker siden ble avgangskarakterene fra grunnskolen for første gang lagt ut offentlig. Interessen har vært stor og media, inkludert BT, har tydeligvis ment at dette var interessant stoff og gitt saken stor spalteplass.