Få slutt på djevelskapen!

Ei nær samla norsk presse, saman med ei mengd andre frå Sentral-Europa har i lengre tid kjempa heroisk for at Saddam Hussein skal få fred til å styre land og folk i Irak.