Feil om snusforskning

I et intervju med undertegnede i Bergens Tidende 27.01., satte jeg frem en påstand om at Lars Ramstöm og hans forskningsinstitutt delvis var finansiert av snusindustrien.