Jus og moral i barnehjemsskandalen

I kjølvannet av granskningsrapporten om den skandaløse behandlingen av barnehjemsbarn i Bergen, har det oppstått en debatt om byrådets forhold til søksmålet reist av tre av barnehjemsofrene.