Rv. 57 Svædsundbrua i Bygstad

Ifølgje Statens vegvesen sitt kostnadsoverslag av 22. okt. 1998 trengst det ca. 40 mill. kroner til å byggja brua med tilknytingar.