Bedre styring av større veiprosjekter

Bergens Tidende sier på lederplass 23. juli at samferdselsmyndighetene må gjøre noe med «manglende styring, evaluering og oppfølging av norske veiprosjekter».