Mindre pengar med Bondevik

I eit lesarbrev til avisene, med overskrifta familie, skule og eldre, skriv sentralstyremedlem Trude Brosvik om det KrF har fått gjort og skal gjere dersom folk gjev dei stemma si ved haustens val.