Kulturhus i Fyllingsdalen

Det er med stor tilfredshet jeg leser omtalen av de nye planene om kulturhus i Fyllingsdalen.