Kvamskogen - forbudt for funksjonshemmede?

Vi vil med dette rette en takk til grunneiersamskipnaden på Kvamskogen v/Henrik Steine, som på en effektiv og rask måte fikk stoppet mulighetene for funksjonshemmede til å komme til fjells, lik funksjonsfriske.