Ferdig til sommeren

Som tidligere fortalt skal det komme ny veitrasé nærmere kaikanten på Bryggen - og nå er både torghandlere og andre bekymret for at Torget og Bryggen skal bli liggende som et anleggsområde i aldri så lang tid.