Venstre og kollektivtrafikk

Bergens Tidende har i mange år vist interesse og engasjement for kollektivtrafikk, ikke minst i Bergen og Hordaland.