- Dypt tragisk

Lederen i granskningsutvalget, advokat Einar Drægebø, karakteriserer selvmordene som dypt tragisk.