Mer enn vekslepenger

Sykehusdirektører er vel vant med å håndtere milliarder i dagens sykehusvesen. Styret i Helse Vest har nylig vedtatt sitt konsernbudsjett på 11,4 milliarder kroner.