Tilleggsfond nødvendig ved oljesøl

12.-16. mai behandlet FNs skipsfartsorganisasjon IMO spørsmålet om et oljesøl-tilleggsfond som skal ta høyde for den store smellen når den en gang kommer, med stor sannsynlighet vil dette kunne skje i norske farvann.