Gir læring mistrivsel?

Selv om forskning viser at norske elever har for dårlige kunnskaper og ferdigheter, fortsetter løpet som før. Det er ingen grunn til å tro at bunnen er nådd.