To tunger om studentboliger

Bergen kommer dårligst ut av de store studiebyene i landet når det gjelder studentboligdekning. Oslo og Trondheim har en dekningsgrad på henholdsvis 15 og 18 prosent. Bergen har bare 11 prosent.