FrP til stryk

Disiplin, ro og orden, respekt for autoriteter, læring - ikke lek. FrPs skolepolitikk, sist uttrykt av Carl I. Hagen i Dagbladet 21. august, høres ut som et gufs fra 30- og 40-tallets pedagogikk.