62 millioner kristne mot Frafjord Johnson

Mange fattige land sliter med gjeld de har arvet fra tidligere korrupte og diktatoriske regimer.