Svensk nei til euro er ikke norsk nei til EU

Søndag 14. september stemte svenskene nei til innføring av euro. Dette forandrer i liten grad den norske EU-debatten.