NHO er mot korrupsjon

I den senere tid er det oppstått uklarhet om hva NHO mener om korrupsjon. Vi tar selv en del av skylden for dette. La det være klart: Korrupsjon er ulovlig, etter så vel internasjonal som nasjonal lovgivning.