Lærerdrøm på vent

— Jeg har alltid tenkt på læreryrket som en sikker arbeidsplass, men ikke nå lenger, sier lektor Birgit Ekern.