Posten skal fram

I eit lesarinnlegg i Bergens Tidende fortel Arne Apold om si røynsle med å henta pakker på Post i Butikk.