Kvinners helse på dagsordenen

I stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge presenterte regjeringen sin folkehelsepolitikk tidligere denne måneden. Der er det lagt til grunn et kjønnsperspektiv for hele politikken, og en ny strategi for kvinners helse er viet spesiell oppmerksomhet.