Regjeringen og Midtøsten-konflikten

Jeg fikk nylig tilsendt en utgave av» Minerva», tidsskriftet til Den Konservative Studentforeningen i Oslo.