Rundkjøringer - en risiko for syklister

Det er etter hvert dukket opp en rekke rundkjøringer i byen og Vegkontoret har planer om flere. Rundkjøringer er utmerket for bilister - både sikkerhetsmessig og fremkomstmessig.