Boikotteri, boikottera, hurra!

Når SV (og Sp) uppmodar til boikott gjer dei det i beste Ibsen-ånd. Altså: «Det du gjør, gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt».