Hva mener politikerne?

Helse Vest prøver å gi inntrykk av at de arbeider for et bedre helsetilbud for psykiatriske pasienter i Bergen. At fremgangsmåten de bruker i denne prosessen er med på å øke pasientantallet bryr de seg ikke om.