Regjeringen krever forsørgelsesevne

Regjeringen vil gjeninnføre underholdskrav ved familiegjenforening, slik det var krav om før 1997.