Samordning av pensjoner

I de siste 50 år er det hovedsakelig Ap som har styrt Norge, og fremdeles er velferden på jumboplass når det gjelder eldre, syke og andre som er kommet skjevt ut i livet.