Hva sa egentlig lensmann Harald Andersen?

Jeg har aldri sagt at kvinner som blir utsatt for vold selv må ta skylden for den vold de blir utsatt for. Av Lensmann Harald Andersen