Kapitalisme i krise

Dei som trur at marknaden skal ordna alt til det beste har fått mykje å tenkje på dei siste vekene.