Billigere skolebøker!

I de kommende dagene vil elever ved videregående skoler i hele Norge bruke millioner av kroner på skolebøker. Studenter vil måtte bruke mesteparten av sparepengene sine på lærebøker/undervisningsmateriell.