Miljøbyen som forsvant

Ti år er gått siden Bergen fikk status som miljøby. I 1996 opprettet Bergen som Norges første kommune en stilling for å koordinere arbeidet med å utvikle en Lokal Agenda 21, en plan for det 21. århundret. Hva har skjedd siden?