Skremmende alkoholbruk

Rusmiddeldirektoratet utgir nå sitt årlige hefte «Rusmidler i Norge» og hvor en blant annet finner årlige intervjustudier av rusmiddelbruken hos norsk ungdom.