TV 2 ødelegger opplevelsen

Det blir stadig mer kanalstøy i norsk riksdekkende fjernsyn.