- Straffen er veldig mild

Bistandsadvokat Tor Øystein Enge mener straffen på 90 dagers betinget fengsel ikke står i forhold til hva advokaten er dømt for.