Byutvikling i trygge hender?

Bergens eiendomsutviklere har for lengst skjønt det: De klassiske bygårdene som inntil nylig har dominert i Sentrum, må vekk.