Dramatikk i Norge?

Kulturmedia framstiller den norske scenedramatikken som ei einsidig viljelaus messe der eksistensialismen handlar om å få generasjonen av etablerte kritikarar til å sove godt frå første akt.