Uklar veiviser for litteraturpolitikken

Utredningen av innkjøpsordningene for norsk skjønnlitteratur peker på interessante muligheter, men angir ingen klar helhet, mener journalist Jan H. Landro.