Kriminalisering - av hensyn til hvem?

Spørsmålet om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester er på dagsordenen igjen.