Sommertrafikken stuper på rv 7

Lærdalstunnelen ser også ut til ta sommerens tungtrafikk fra riksveg 7 Hardangervidda. Tallenes tale for mai er krystallklar; de går til himmels gjennom Lærdal og E 16 og skrumper på riksveg 7 fergesambandet Bruravik-Brimnes.