Ikke bra?

Personaldirektør Bodil Bye Stavsang sier i BT 18. juni at det ikke er bra at søkere til lærerstillinger i Bergen kommune ikke får svar.